Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Praca w kraju

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY – Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

 do pracy w oddziałach psychiatrycznych

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • rozwój osobisty poprzez szkolenia, konferencje, udział w projektach,
 • pracę blisko Warszawy, w nowym, najnowocześniejszym szpitalu psychiatrycznym w Polsce,
 • miłą i przyjazną atmosferę.

 

Niezbędne:

 • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • silna orientacja na Pacjenta, empatia,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dodatkowo do zatrudnienia na umowę zlecenie:
 • ubezpieczenie OC,
 • dokument ubezpieczenia w zakresie profilaktycznego badania i leczenia poekspozycyjnego,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym bhp,
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciw wskazań zdrowotnych  do pracy w oddziale psychiatrycznym,
 • aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych).

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki,
 • ukończone kursy EKG, RKO,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Kontakt:  CV proszę przesyłać na adres mailowy rekrutacja@drewnica.pl  lub osobiście złożyć w Kancelarii Szpitala.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych z treścią poniższej klauzuli:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@drewnica.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
  a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Pielęgniarka koordynująca / Pielęgniarka

1. Pielęgniarka koordynująca

W związku z rozwojem i rozbudową NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko: Pielęgniarka koordynująca.

Wymagania: wykształcenie kierunkowe, orientacja na Pacjenta, empatia, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy: umowę o pracę, wysokie wynagrodzenie na poziomie zarobków w dużych miastach, pracę w doświadczonym zespole, możliwość rozwoju, regularny grafik pracy, atrakcyjne premie za wyniki w pracy.

Oferta zatrudnienia dla osób z całej Polski – istnieje możliwość zamieszkania w bliskiej odległości od miejsca pracy.

Wynagrodzenie: 5600 brutto plus dodatki.

CV proszę wysyłać w formie załącznika.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt: tel. 604 800 013, e-mail: dulkiewicza@gmail.com

2. Pielęgniarka

W związku z rozwojem i rozbudową NZOZ Alfa/Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy Zdroju poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko: Pielęgniarka.

Wymagania: wykształcenie kierunkowe, orientacja na Pacjenta, empatia, odporność na stres, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy: umowę o pracę, wysokie wynagrodzenie na poziomie zarobków w dużych miastach, pracę w doświadczonym zespole, możliwość rozwoju, regularny grafik pracy, atrakcyjne premie za wyniki w pracy.

Oferta zatrudnienia dla osób z całej Polski – istnieje możliwość zamieszkania w bliskiej odległości od miejsca pracy.

CV proszę wysyłać w formie załącznika
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt : tel. 604 800 013, e-mail: dulkiewicza@gmail.com

Pielęgniarka / Pielęgniarz – Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

z siedzibą w Ząbkach zatrudni

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY

 do pracy w oddziałach psychiatrycznych.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową,
 • rozwój osobisty poprzez szkolenia, konferencje, udział w projektach,
 • pracę blisko Warszawy, w nowym, najnowocześniejszym szpitalu psychiatrycznym w Polsce,
 • miłą i przyjazną atmosferę.

Niezbędne:

 • dyplom pielęgniarki/pielęgniarza,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • silna orientacja na Pacjenta, empatia,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność obsługi komputera.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki,
 • ukończone kursy EKG, RKO,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/454889

http://drewnica.pl/2021/05/07/konkurs-2-k-2021/

Kontakt: rekrutacja@drewnica.pl

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych (wzór klauzuli poniżej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr.133 poz. 883)”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

 

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Małgorzata Zielińska-Tyszka 18-400 Łomża ul. Piękna 3 B zatrudni pielęgniarkę . Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Telefon kontaktowy 515921154

Zatrudnię w POZ w Zambrowie pielęgniarkę z uprawnieniami pielęgniarki POZ,kursem szczepień, podstawową znajomością obsługi komputera.Praktyka z przewagą młodzieży i dzieci.Tel.kontaktowy-604993319.

NZOZ OMNI-MED Zofia Stojak zatrudni PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA do pracy w pielęgniarskiej
opiece długoterminowej domowej (umowa zlecenia) na terenie Łomży
Wymagane kwalifikacje:
Pielęgniarka / pielęgniarz z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie: opieki
długoterminowej, lub pielęgniarstwa zachowawczego, internistycznego, lub pielęgniarstwa
rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa
opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie tych
specjalizacji lub kursów.
Kontakt pod numerem tel. 604535972. CV proszę wysłać na adres e-mail: mmstojak@wp.pl

Witam,
poszukuję pielęgniarkę i położną do pracy w poradni lekarza rodzinnego w Łomży.
Dane kontaktowe: Marzena Więckowska, tel. 570 350 037, email: famedyk@poczta.onet.pl

 

Pozdrawiam
Marzena Więckowska
lekarz rodzinny
FAMEDYK NZOZ Marzena Więckowska
ul. Sybiraków 5 lok.II
18-404 Łomża

Miejski Żłobek nr 1 w Łomży mający swoją siedzibę na ulicy Studenckiej 13, ma wolny etat pielęgniarki ( praca na stałe, bez zmian). Pielęgniarka w żłobku jest odpowiedzialna za stan higieniczny, pielęgnację dzieci oraz edukację zdrowotną. Praca na cały, bądź 1/2 etatu.
Proszę zainteresowanych o kontakt osobisty lub telefoniczny: 86 216 95 41
Agnieszka Bućkowska

Witam,
poszukuję pielęgniarkę i położną do pracy w poradni lekarza rodzinnego w Łomży.
Dane kontaktowe: Marzena Więckowska, tel. 570 350 037, email: famedyk@poczta.onet.pl

Pozdrawiam
Marzena Więckowska
lekarz rodzinny
FAMEDYK NZOZ Marzena Więckowska
ul. Sybiraków 5 lok.II
18-404 Łomża

Zatrudnię położną do pracy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Łomży.
Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt telefoniczny pod nr 694 564 107

Szukam położnej (może być na emeryturze) do pracy w Praktyce Lekarza Rodzinnego w Wygodzie. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z lek. Bogusławą Gawryszczak (nr telefonu kom. 604 262 586)
Bogusława Gawryszczak

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Łomży ul. Piękna 3b

zatrudni PIELĘGNIARKĘ
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia na miejscu
Kontakt (86) 216-52-80

NZOZ Lekarze Rodzinni „3”  Sp. z o.o. w Łomży ul. Reymonta 1A/1 ogłasza
rekrutację na stanowisko Położnej. Osoby zainteresowane prosimy o
składanie CV oraz listu motywacyjnego u Kierownika przychodni – umowa
kontraktowa (www.lekarzerodzinni3.pl)

NZOZ Lekarze Rodzinni „3” Sp. z o.o.
ul. Reymonta 1A/1
18-400 Łomża
tel. 86 479 88 55
NIP 718 19 24 816
Regon 451183066-00026

Prywatny Gabinet Okulistyczny, realizujący umowę z NFZ zatrudni pielęgniarkę.

Praca w Łomży, w dni powszednie, wg stałego harmonogramu.

Kontakt tel.  505335909, gabinetprv@op.pl

Przyjmę pielęgniarkę do przychodni okulistycznej w Ostrołęce.

Kontakt:

Przychodnia Lekarska „Okulistyka – Optyka” Jolanta Jarząbek
ul. Kilińskiego 19
07-410 Ostrołęka
telefon 662 01 08 65
email: jolajarzabek@op.pl

Przychodnia Lekarsko  – Stomatologiczna
VITA NOVA
w Szumowie

zatrudni pielęgniarkę

(preferowana umowa cywilnoprawna)

tel. 501 765 775
e-mail: hazet2@poczta.onet.pl

  

Nazwa firmy:

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)

 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. (85) 746 80 02

 

  

Krótka informacja o firmie:

 

 

Szpital Uniwersytecki, szerokoprofilowy, wysokospecjalistyczny

 

Oferowane stanowisko pracy: –        pielęgniarka 

–        pielęgniarka operacyjna

–        pielęgniarka anestezjologiczna

Praca: stała, w systemie zmianowym lub podstawowym
Wymiar czasu pracy: pełny etat 

możliwe także zatrudnienie w niższym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo)

Białystok, podlaskie
Zakres obowiązków: –        realizacja kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale lub 

–        praca w bloku operacyjnym na stanowisku pielęgniarki operacyjnej lub anestezjologicznej

–        obsługa wysokospecjalistycznej aparatury medycznej

–        prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania: –        wykształcenie średnie medyczne lub licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa (wymagane kwalifikacje w oddziale) 

–        specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagane na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w bloku operacyjnym oraz w oddziałach intensywnej terapii)

–        preferowane doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (na stanowisku pielęgniarki operacyjnej)

–        prawo wykonywania zawodu

Oferujemy: –        praca w dynamicznie rozwijającym się szerokoprofilowym Szpitalu 

–        możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego we współpracy z kadrą kliniczną

–        współpraca z najlepszymi w kraju specjalistami

–        przyjazna atmosfera pracy

–        stałość zatrudnienia

–        praca w ramach umowy o pracę

–        system premiowania i nagradzania finansowego

–        możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

List motywacyjny (musi zawierać numer telefonu kandydata)

Kserokopia prawa wykonywania zawodu

Sposób aplikowania: Korespondencyjnie – adres podany powyżej 

lub

Osobiście – główny budynek szpitala, Vp. pok. 74

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A

Data ważności oferty: Do 31.12.2018 r.

Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „Hospicjum”p.w.Św.Ducha w Łomży ul.Rybaki 3 zatrudni dwie pielęgniarki na umowę o pracę, salową oraz psychologa .

Przyzakładowa Przychodnia Lekarska ( a w jej ramach Przychodnia Medycyny Pracy ) przy Zakładach Spożywczych „BONA” sp.  z o.o z siedzibą w Łomży przy ul. Fabrycznej 9A zatrudni pielęgniarkę.

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu
 • wykształcenie minimum średnie medyczne lub licencjat pielęgniarstwa
 • umiejętność pracy w zespole i z pacjentami
 • praca przy dokumentacji medycznej i rozliczeniami usług medycznych
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • sumienność, uczciwość, samodzielność
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pracę od poniedziałku-do piątku
 • przyjazną atmosferę
 • możliwość uzyskania premii zadaniowej

Kontakt telefoniczny

Elżbieta Cwalina tel.693211525

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na adres: przychodnia@bonavita.com.pl  lub osobiście w Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej w Łomży przy ul.Fabrycznej nr 9A, pokój nr 13.

NZOZ MEDICUS w Grajewie zatrudni osoby na stanowisko pielęgniarki oraz położnej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres medicus@grajewo.com

Miejski Żłobek nr 1 w Łomży mający swoją siedzibę na ulicy Studenckiej 13,  ma wolny etat pielęgniarki ( praca na stałe, bez zmian). Pielęgniarka w  żłobku jest odpowiedzialna za stan higieniczny, pielęgnację dzieci oraz  edukację zdrowotną. Proszę zainteresowanych o kontakt osobisty lub telefoniczny: 86 216 95 41 Agnieszka Bućkowska

Przychodnia medycyny rodzinnej FAMEDYK NZOZ w Łomży zatrudni pielęgniarkę i położną. Tel. kontaktowy 793 920 212.

OFERTA PRACY ŁCM[2986]

  

Nazwa firmy:

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)

 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. (85) 746 80 02

 

  

Krótka informacja o firmie:

 

 

Szpital Uniwersytecki, szerokoprofilowy, wysokospecjalistyczny

 

Oferowane stanowisko pracy:  

Pielęgniarka

 

Praca: stała
Wymiar czasu pracy: pełny etat 

możliwe także zatrudnienie w niższym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo)

Białystok, podlaskie
Zakres obowiązków: –        realizacja kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym w oddziale 

–        praca w bloku operacyjnym na stanowisku pielęgniarki operacyjnej lub anestezjologicznej

–        obsługa wysokospecjalistycznej aparatury medycznej

–        prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania: –        wykształcenie minimum średnie medyczne lub licencjat pielęgniarstwa 

–        specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagane na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w bloku operacyjnym oraz w oddziałach intensywnej terapii)

–        preferowane doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego (na stanowisku pielęgniarki operacyjnej)

–        prawo wykonywania zawodu

Oferujemy: –        praca w dynamicznie rozwijającym się szerokoprofilowym Szpitalu 

–        możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego we współpracy z kadrą kliniczną

–        współpraca z najlepszymi w kraju specjalistami

–        przyjazna atmosfera pracy

–        stałość zatrudnienia

–        praca w ramach umowy o pracę

–        system premiowania i nagradzania finansowego

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

List motywacyjny (musi zawierać numer telefonu kandydata)

Kserokopia prawa wykonywania zawodu

Sposób aplikowania: Korespondencyjnie – adres podany powyżej 

lub

Osobiście – główny budynek szpitala, Vp. pok. 74

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A

Data ważności oferty: Do 31.12.2017r.

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin