Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 16.04.2021 r

 1. Uchwała Nr 933/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 934/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 3. Uchwała Nr 935/VII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 kwietnia  2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 12.03.2021 r

 1. Uchwała Nr 911/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 912/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 913/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,   położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 914/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,   położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 915/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 6. Uchwała Nr 916/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 7. Uchwała Nr 917/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 8. Uchwała Nr 918/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 9. Uchwała Nr 919/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 10. Uchwała Nr 920/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu ponownego zachorowania na COVID -19
 11. Uchwała Nr 921/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 12. Uchwała Nr 922/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 923/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 924/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 925/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 926/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  Łomży na rok 2021                                      
 17. Uchwała Nr 927/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Łomży za rok 2020
 18. Uchwała Nr 928/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 19. Uchwała Nr 929/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 20. Uchwała Nr 930/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 21. Uchwała Nr 931/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 22. Uchwała Nr 932/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania i składu Komisji do sprawa wypisywania recept

POSIEDZENIE ORPiP 20.01.2021 r

 1. Uchwała Nr 903/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 2. Uchwała Nr 904/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 20 stycznia  2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 3. Uchwała Nr 905/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2021 działającego przy OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 906/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w  ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 5. Uchwała Nr 907/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2021
 6. Uchwała Nr 908/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 7. Uchwała Nr 909/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 910/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla  członków OIPiP w Łomży

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin