Z życia Izby

/10.01.2017r./

Szkolenie BHP – udział wzięli pracownicy OIPiP Łomża


/17.01.2017r./

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej


/17.01.2017r./

Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń


/19.01.2017r./

Konferencja Warszawa – udział wzięła  Izabela Metelska


/27.01.2017r./

 TU INTER 25 – lecie udział w uroczystości wzięła Przewodnicząc OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/27.01.2017r./

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia


/27.01.2017r./

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – uczestniczyła Pani Przewodnicząca Rady


/08.02.2017r./

Spotkanie w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, z pielęgniarkami i położnymi –  Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząc OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/09.02.2017r./

Debata ekspercka „Opieki Długoterminowej z zmiany systemowe w Polsce” w Warszawie – udział w debacie wzięły pielęgniarki pracujące w ramach opieki długoterminowej.


/14.02.2017r./

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży


/28.02.2017r./

Konferencja pt. „ Rola pielęgniarki i położnej podstawowej  opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie   zdrowia”


/01.03.2017r./

Spotkanie Rekrutacyjne Zawodów Medycznych Dotyczących Pracy w Niemczech – w spotkaniu wzięli udział : Przewodnicząca OIPiP  Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca OIPiP Anna Karwowska, członkowie


/14 -16 .03.2017r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych –  udział wzięła Przewodnicząca OIPiP   Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska


/20.03.2017r./

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży


/21.03.2017r./

 Posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży


/29.03.2017r./

Komisja Do Spraw Przeszkoleń


/29.03.2017r./

 XXVIII Zjazd Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli delegaci oraz członkowie OIPiP


/01.04.2017r./

Specyfika problemów pielęgnacyjnych osób ze stomią z uwzględnieniem stomii powikłanej


/11.04.2017r/

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży


/20.04.2017r/

Czepkowanie w PWSiP w Łomży – udział wzięła Ewa Fiega


/21.04.2017r/

Konferencja naukowa w NZOZ MD CARE Podlasie Dworaki Staśki


/27.04.2017r/

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i dzień Położnej w Ostrołęce – udział wzięła Anna Karwowska


/08.05.2017r/

Szkolenie z zakresu Systemu Monitorowania Kształcenia w Warszawie – udział wzięły Izabela Metelska, Wanda Bogusz, Jolanta Toczko


/11.05.2017r/

Prezydium ORPiP w Łomży


/16.05.2017r/

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej


/16.05.2017r/

Podlaskie Forum Samorządowe Zawodów Zaufania Publicznego – udział wzięła Izabela Metelska


/17.05.2017r/

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej w Łomży


/29-30.05.2017r/

Szkolenie Okręgowych Rzeczników przeprowadzone przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie – udział wzięła Wanda Orzechowska


/30.05.2017r/

III Konferencja Pielęgniarek i Położnych w Warszawie –  uczestniczyła Izabela Metelska