Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Z życia Izby

1. /07-08.01.2019r/ – I Krajowa Konferencja Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019” – udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
2. /16.01.2019r/ – Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Izb – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
3. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
4. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej w Łomży
5. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia w Łomży
6. /31.01.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Kolnie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
7. /05-06.02.2019r/ – Szkolenie dla Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, Skarbników, księgowych oraz pracowników obsługujących rejestry – udział wzięły Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży
8. /18.02.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Grajewie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
9. /20.02.2019r/ – Uroczyste wręczenie odznaczeń dla zasłużonych pielęgniarek – udział wzięły pielęgniarki wytypowane do odznaczeń oraz osoby wręczające : Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski ,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyńska Maria Dziekońska, Dyrektor PUP w Łomży Mieczysław Bieniek
10. /20.02.2019r/ – XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży -udział wzięli delegaci, oraz Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski
11. /22.02.2019r/ – Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łomży – udział wzięła Izabela Metelska i Ewa Fiega
12. /23.02.2019r/ – Konferencja „Akademia Leczenia Odleżyn – Stop Odleżynom” organizowana przez firmę Convatec pod honorowym patronatem OIPiP w Łomży
13. /27.02.2019/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
14. /08.03.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży
15. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
16. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej w Łomży
17. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia w Łomży
18. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń
19. /28.03.2019r/ – Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Informatycznej i Przedsiębiorczości w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
20. /04.04.2019r/ – Ślubowanie i przyjęcie czepków pielęgniarskich w PWSIiP Wydziału Nauk o       Zdrowiu –  udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
21. /05.04.2019r/ – Spotkania Forum Samorządów zaufania publicznego w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
22. /08.04.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
23. /24.04.2019r/  – Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
24. /07.05.2019r/ – Konwent Przewodniczących – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
25. /09.05.2019r/ – Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Ostrołęce – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
26. /13.05.2019r/ – Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w  Ministerstwie  Zdrowia w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca  OIPIP Ewa Fiertek
27. /21.05.2019r/ – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  i Dnia Położnej „ Pielęgniarstwo w Perspektywie XXI wieku. Wartość. Praca. Zdrowie.
28. /24.05.2019r/ – Promocja książki Jolanty Łodzińskiej „Zjawiska wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczna na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim”- udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
29. /04-05.06.2019r/ – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  –  udział wzięły – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, oraz Delegat na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  Ewa Fiega
30. /05-06.06.2019r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie –udział wzięły – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska,
31. /12.06.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady pielęgniarek i Położnych w Łomży
32. /12.06.2009r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia – udział wzięli członkowie Komisji
33. /12.06.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej – udział wzięli członkowie Komisji
34. /13.06.2019r/ – Uroczystość związana z obchodami 15 – lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela  Metelska oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP Ewa Firertek
35. /26.06.2019r/ – Jubileuszowy Piknik Integracyjny organizowany przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Kownatach – udział wzięła Przewodnicząca  OIPiP w Łomży Izabela Metelska
36. /15.07.2019r/ – Posiedzenie Okręgowego Prezydium ORPiP w Łomży
37. /21.08.2019r/ – Posiedzenie Okręgowego Prezydium ORPiP w Łomży
38. /29-30.08.2019r/ – Przywiezienie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – Pielęgniarki, do kościoła pw. Krzyża św. w Łomży
39. /04.09.2019r/ – Posiedzenie komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
40. /06.09.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
41. /06.09.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalnej
42. /06.09.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw przeszkoleń
43. /10.09.2019r/ – Konferencja „ Zdarzenie niepożądane w praktyce pielęgniarek i położnych zorganizowane przez NIPiP – udział wzięly Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży Ewa Firtek
44. /10.09.2019r/ – Posiedzenie komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
45. /11-12.09.2019r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży zabela Metelska
46. /20-22.09.2019r/ – Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową „ Koordynowana Opieka Zdrowotna- Kierunek zmian systemu opieki zdrowotnej
47. /30.09.2019r/ – Posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko ordynatora pionu laryngologii w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
48. /1-2.10.2019r/ – Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych
49. /5-6.10.2019r/ – Akademia opieki długoterminowej- bezpłatne dwudniowe szkolenie z praktycznych aspektów żywienia- leczenia ran i rehabilitacji – udział członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych naszej Izby
50. /15.10.2019r/ – Posiedzenie ORPiP w Łomży
51. /06.11. 2019r/ – w Konferencji pt. „Nowości w opiece położniczej, neonatologicznej,
pediatrycznej”
52. /15.112019r/ – Szkolenie „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć”
53. /14.11.2019r/ – Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży
54. /22.11.2019r/ – Szkolenie pt. „Zagadnienia prawa medycznego w pracy pielęgniarki i położnej”
55. /06.12.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
56. /06.12.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia
57. /06.12.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalnej
58. /06.12.2019r/ – Spotkanie w Podlaski Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w sprawie podjęcia działań kontrolnych podmiotów leczniczych mających status świadczeniodawców w zakresie zgodności wykonywania działalności z przepisami określającymi normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Izabela Metelska
59. /13.12.2019r/ – Szkolenie dla pielęgniarek i położnych „RODO w praktyce – krok po kroku”

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin