Z życia Izby

/10.01.2017r./            

Szkolenie BHP – udział wzięli pracownicy OIPiP Łomża

________________________________________________________________________________

/17.01.2017r./                       

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

________________________________________________________________________________

/17.01.2017r./                       

Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń

________________________________________________________________________________

/19.01.2017r./                       

Konferencja Warszawa – udział wzięła  Izabela Metelska

________________________________________________________________________________

/27.01.2017r./                       

 TU INTER 25 – lecie udział w uroczystości wzięła Przewodnicząc OIPiP w Łomży Izabela Metelska

________________________________________________________________________________

/27.01.2017r./                       

Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia

________________________________________________________________________________

/27.01.2017r./                       

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – uczestniczyła Pani Przewodnicząca Rady

________________________________________________________________________________

/08.02.2017r./                       

Spotkanie w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, z pielęgniarkami i położnymi –  Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząc OIPiP w Łomży Izabela Metelska

________________________________________________________________________________

/09.02.2017r./                       

Debata ekspercka „Opieki Długoterminowej z zmiany systemowe w Polsce” w Warszawie – udział w debacie wzięły pielęgniarki pracujące w ramach opieki długoterminowej.

________________________________________________________________________________

/14.02.2017r./           

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży

________________________________________________________________________________

/28.02.2017r./                       

Konferencja pt. „ Rola pielęgniarki i położnej podstawowej  opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie   zdrowia”

________________________________________________________________________________

/01.03.2017r./            

Spotkanie Rekrutacyjne Zawodów Medycznych Dotyczących Pracy w Niemczech – w spotkaniu wzięli udział : Przewodnicząca OIPiP  Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca OIPiP Anna Karwowska, członkowie

________________________________________________________________________________

/14 -16 .03.2017r./

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych –  udział wzięła Przewodnicząca OIPiP   Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

________________________________________________________________________________

/20.03.2017r./                       

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży

________________________________________________________________________________

/21.03.2017r./           

 Posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

________________________________________________________________________________

/29.03.2017r./                       

Komisja Do Spraw Przeszkoleń

________________________________________________________________________________

/29.03.2017r./                       

 XXVIII Zjazd Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży – udział wzięli delegaci oraz członkowie OIPiP

________________________________________________________________________________