Z życia Izby

 

1. /07-08.01.2019r/ – I Krajowa Konferencja Kadry Zarządzającej „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019” – udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
2. /16.01.2019r/ – Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Izb – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
3. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
4. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej w Łomży
5. /25.01.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia w Łomży
6. /31.01.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Kolnie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
7. /05-06.02.2019r/ – Szkolenie dla Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, Skarbników, księgowych oraz pracowników obsługujących rejestry – udział wzięły Przewodnicząca oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży
8. /18.02.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Grajewie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
9. /20.02.2019r/ – Uroczyste wręczenie odznaczeń dla zasłużonych pielęgniarek – udział wzięły pielęgniarki wytypowane do odznaczeń oraz osoby wręczające : Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski ,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyńska Maria Dziekońska, Dyrektor PUP w Łomży Mieczysław Bieniek
10. /20.02.2019r/ – XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży -udział wzięli delegaci, oraz Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski
11. /22.02.2019r/ – Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łomży – udział wzięła Izabela Metelska i Ewa Fiega
12. /23.02.2019r/ – Konferencja „Akademia Leczenia Odleżyn – Stop Odleżynom” organizowana przez firmę Convatec pod honorowym patronatem OIPiP w Łomży
13. /27.02.2019/ – Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
14. /08.03.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łomży
15. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
16. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno – Bytowej w Łomży
17. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia w Łomży
18. /15.03.2019r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń
19. /28.03.2019r/ – Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Informatycznej i Przedsiębiorczości w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
20. /04.04.2019r/ – Ślubowanie i przyjęcie czepków pielęgniarskich w PWSIiP Wydziału Nauk o       Zdrowiu –  udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
21. /05.04.2019r/ – Spotkania Forum Samorządów zaufania publicznego w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
22. /08.04.2019r/ – Posiedzenie Rady Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
23. /24.04.2019r/  – Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
24. /07.05.2019r/ – Konwent Przewodniczących – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
25. /09.05.2019r/ – Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Ostrołęce – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
26. /13.05.2019r/ – Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w  Ministerstwie  Zdrowia w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca  OIPIP Ewa Fiertek
27. /21.05.2019r/ – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  i Dnia Położnej „ Pielęgniarstwo w Perspektywie XXI wieku. Wartość. Praca. Zdrowie.
28. /24.05.2019r/ – Promocja książki Jolanty Łodzińskiej „Zjawiska wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych. Studium socjologiczna na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim”- udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska
29. /04-05.06.2019r/ – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  –  udział wzięły – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, oraz Delegat na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  Ewa Fiega
30. /05-06.06.2019r/ – Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie –udział wzięły – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska,
31. /12.06.2019r/ – Posiedzenie Okręgowej Rady pielęgniarek i Położnych w Łomży
32. /12.06.2009r/ – Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia – udział wzięli członkowie Komisji
33. /12.06.2019r/ – Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej – udział wzięli członkowie Komisji
34. /13.06.2019r/ – Uroczystość związana z obchodami 15 – lecia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela  Metelska oraz Wiceprzewodnicząca OIPiP Ewa Firertek
35. /26.06.2019r/ – Jubileuszowy Piknik Integracyjny organizowany przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Kownatach – udział wzięła Przewodnicząca  OIPiP w Łomży Izabela Metelska