Posiedzenia ORPiP i Prezydium

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 25 lipca 2018 r

 1. Uchwała Nr 529/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów
  prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 530/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarki
  o odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywania zawodu przez okres
  dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała Nr 531/VII/2018 w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na
  Konferencję Kadry Kierowniczej organizowanej przez NRPiP w Warszawie
 4. Uchwała Nr 532/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
  zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i
  położnych
 5. Uchwała Nr 533/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
  zawodu pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i
  położnych
 6. Uchwała Nr 534/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
  zawodu pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i
  położnych
 7. Uchwała Nr 535/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
  zawodu pielęgniarza oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i
  położnych
 8. Uchwała Nr 536/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z
  okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia  25 lipca 2018 r

 1. Uchwała Nr 513/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 514/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 515/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 516/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 517/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 518/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 519/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 520/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 521/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 522/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała Nr 523/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała Nr 524/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 13. Uchwała Nr 525/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała Nr 526/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 15. Uchwała Nr 527/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika archiwizacji dokumentacji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na umowę zlecenie
 16. Uchwała Nr 528/VII/2018 w sprawie zakupu kopiarko – drukarki dla potrzeb Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia  06 lipca 2018 r

 

 1. Uchwała Nr 501/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 502/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 503/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 504/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 505/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 506/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 507/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 508/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 509/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 510/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała Nr 511/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała Nr 512/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 12 czerwca 2018 r

 1. Uchwała Nr 485/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 486/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 487/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała Nr 488/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 5. Uchwała Nr 489/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 6. Uchwała Nr 490/VII/2018 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała  zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 491/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 492/VII/2018 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 9. Uchwała Nr 493/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 10. Uchwała Nr 494/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 11. Uchwała Nr 495/VII/2018 w sprawie wynajęcia nowego lokalu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży oraz pokrycia kosztów związanych z najmem
 12. Uchwała Nr 496/VII/2018 w sprawie zakupu mebli dostosowanych do wymogów wprowadzonych przez RODO
 13. Uchwała Nr 497/VII/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 14. Uchwała Nr 498/VII/2018 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 15. Uchwała Nr 499/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 16. Uchwała Nr 500/VII/2018 w sprawie zmiany adresu siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 15 maja 2018 r

 1. Uchwała Nr 475/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 2. Uchwała Nr 476/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 3. Uchwała Nr 477/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 4. Uchwała Nr 478/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 5. Uchwała Nr 479/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 6. Uchwała Nr 480/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 7. Uchwała Nr 481/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 8. Uchwała Nr 482/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 483/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 10. Uchwała Nr 484/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek i położnych w Łomży

Posiedzenie ORPiP z dnia 10 kwietnia 2018 r

1. Uchwała Nr 465/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
2. Uchwała Nr 466/VII/2018 w sprawie wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
3. Uchwała Nr 467/VII/2018 w sprawie wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
4. Uchwała Nr 468/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
5. Uchwała Nr 469/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
6. Uchwała Nr 470/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
7. Uchwała Nr 471/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
8. Uchwała Nr 472/VII/2018 w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
9. Uchwała Nr 473/VII/2018 w sprawie upoważnienia członka okręgowej rady pielęgniarek i położnych do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych
10. Uchwała Nr 474/VII/2018 w sprawie podjęcia współpracy z firmą Wolters Kluwer Polska

Posiedzenie ORPiP z dnia 21 lutego 2018 r.

 1. Uchwała Nr 430/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do centralnego rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 431/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 432/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 433/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 434/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 6. Uchwała Nr 435/VII/2018 w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 7. Uchwała Nr 436/VII/2018 w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 8. Uchwała Nr 437/VII/2018 w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 438/VII/2018 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 439/VII/2018 w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 440/VII/2018 w sprawie skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach
 12. Uchwała Nr 441/VII/2018 w sprawie skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach
 13. Uchwała Nr 442/VII/2018 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach
 14. Uchwała Nr 443/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 15. Uchwała Nr 444/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 16. Uchwała Nr 445/VII/2018 w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 17. Uchwała Nr 446/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 447/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 448/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 449/VII/2018 w sprawie odrzucenia częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 450/VII/2018 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 22. Uchwała Nr 451/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 23. Uchwała Nr 452/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 24. Uchwała Nr 453/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 25. Uchwała Nr 454/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 2018 r.
 26. Uchwała Nr 455/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 2018 r.
 27. Uchwała Nr 456/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w 2018 r.
 28. Uchwała Nr 457/VII/2018 w sprawie podjęcia współpracy z firmą ubezpieczeniową INTER
 29. Uchwała Nr 458/VII/2018 w sprawie częściowego pokrycia kosztów przejazdu na Beatyfikację Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
 30. Uchwała Nr 459/VII/2018 w sprawie ustalenia daty Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 31. Uchwała Nr 460/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia dla Przewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 32. Uchwała Nr 461/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika OIPiP w Łomży na VII kadencję
 33. Uchwała Nr 462/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia sekretarza OIPiP w Łomży na VII kadencję
 34. Uchwała Nr 463/VII/2018 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Wiceprzewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 35. Uchwała Nr 464/VII/2018 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych