Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 22.07.2020 r.

 1. Uchwała Nr 821/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 822/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 823/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 824/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 825/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 826/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 827/VII/2020 w sprawie zakupu komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 8. Uchwała Nr 828/VII/2020 w sprawie zakupu oprogramowania do komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 26.06.2020 r.

 1. Uchwała Nr 803/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 804/VII/2020 w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 805/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 806/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 807/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 6. Uchwała Nr 808/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 7. Uchwała Nr 809/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 8. Uchwała Nr 810/VII/2020 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 9. Uchwała Nr 811/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 812/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 11. Uchwała Nr 813/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży za  2019 rok
 12. Uchwała Nr 814/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 815/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 816/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała Nr 817/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 818/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 819/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 820/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu

POSIEDZENIE ORPiP 25.05.2020 r

 1. Uchwała Nr 802/VII/2020 w sprawie zmiany zatrudnienia oraz wynagrodzenia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 16.04.2020 r.

 1. Uchwała Nr 800/VII/2020 w sprawie zerwania lokaty na rozdysponowania środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie szpitali i placówek w związku z trwającą epidemią COVID-19
 2. Uchwała Nr 801/VII/2020  w sprawie zmiany  formy zatrudnienia Radcy Prawnego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 14.03.2020 r.

 1. Uchwała Nr 798/VII/2020 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 799/VII/2020 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19

POSIEDZENIE ORPiP 03.03.2020 r

 1. Uchwała Nr 769/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 770/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 771/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 772/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 5. Uchwała Nr 773/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia materiałów na VIII Sprawozdawczo- Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych
 6. Uchwała Nr 774/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2020
 7. Uchwała Nr 775/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020
 8. Uchwała Nr 776/VII/2020 w sprawie w sprawie pokrycia kosztów związanych z organizacją VIII sprawozdawczo- wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 777/VII/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zdrowia”
 10. Uchwała Nr 778/VII/2020 w sprawie powołania stałej Kapituły Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zawodu”
 11. Uchwała Nr 779/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 12. Uchwała Nr 780/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 781/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 782/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 783/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 784/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 785/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 786/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 787/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 788/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 789/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 790/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 791/VII/2020 w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 792/VII/2020 w sprawie zatrudnienia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 25. Uchwała Nr 793/VII/2020 w sprawie zmiany terminu zjazdu sprawozdawczego VII kadencji wyborczo-budżetowego na VIII kadencję oraz  powołania komitetu organizacyjnego
 26. Uchwała Nr 794/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 27. Uchwała Nr 795/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 28. Uchwała Nr 796/VII/2020 w sprawie powołania komisji do spraw norm zatrudnienia
 29. Uchwała Nr 797/VII/2020 w sprawie zmian w regulaminie Komisji Socjalno – Bytowej

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 14.02.2020 r.

 1. Uchwała Nr 765/VII/2020 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 2. Uchwała Nr 766/VII/2020 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała Nr 767/VII/2020 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała Nr 768/VII/2020 w sprawie wydania zaświadczenia położnej o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin