Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPIP 16.12.2020 r.

 1. Uchwała Nr 882/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 883/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 884/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 885/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową  Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 886/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 grudnia 2020 r. w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 887/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wygaszenia prawa wykonywania zawodu  pielęgniarek/położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 7. Uchwała Nr 888/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy  Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2021
 8. Uchwała Nr 889/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Łomży  na rok 2021
 9. Uchwała Nr 890/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia księgowej
 10. Uchwała Nr 891/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie prenumeraty czasopisma dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2021
 11. Uchwała Nr 892/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zakupu kalendarzy
 12. Uchwała Nr 893/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 894/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 895/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków   OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 896/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży   z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 16. Uchwała Nr 897/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 898/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 899/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 19. Uchwała Nr 900/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 20. Uchwała Nr 901/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPIP 16.11.2020 r.

 1. Uchwała Nr 872/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 873/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 874/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie: wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 875/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 876/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 16 listopada  2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 6. Uchwała Nr 877/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 878/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała Nr 879/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 9. Uchwała Nr 880/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 10. Uchwała Nr 881/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  16 listopada 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 07.10.2020

 1. Uchwała 849/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała 850/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 3. Uchwała 851/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 4. Uchwała 852/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 07 października 2020 r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 5. Uchwała 853/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 6. Uchwała 854/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 7. Uchwała 855/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października  2020 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 8. Uchwała 856/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała 857/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała 858/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała 859/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała 860/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 13. Uchwała 861/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 14. Uchwała 862/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 15. Uchwała 863/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 16. Uchwała 864/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 17. Uchwała 865/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 18. Uchwała 866/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 19. Uchwała 867/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała 868/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała 869/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 22. Uchwała 870/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 07 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 23. Uchwała 871/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 październik 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2021

POSIEDZENIE ORPiP 10.09.2020

 1. Uchwała 829/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała 830/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała 831/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała 832/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis  do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała 833/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 6. Uchwała 833/1/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych  w Łomży
 7. Uchwała 834/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydania nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 8. Uchwała 835/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 9. Uchwała 836/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,  położnych
 10. Uchwała 837/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych 
 11. Uchwała 838/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 12. Uchwała 839/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 13. Uchwała 840/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19
 14. Uchwała 841/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała 842/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie odmowie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała 843/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 17. Uchwała 844/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 18. Uchwała 845/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 19. Uchwała 846/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020   
 20. Uchwała 847/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracownikowi ds. rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała 848/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 września 2020 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracownikowi biura OIPiP w Łomży

POSIEDZENIE PREZYDIUM ORPiP 22.07.2020 r.

 1. Uchwała Nr 821/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 822/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 823/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 824/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 825/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 826/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 827/VII/2020 w sprawie zakupu komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 8. Uchwała Nr 828/VII/2020 w sprawie zakupu oprogramowania do komputera/laptopa na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 26.06.2020 r.

 1. Uchwała Nr 803/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 2. Uchwała Nr 804/VII/2020 w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 3. Uchwała Nr 805/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz    wpis   do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 806/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych
 5. Uchwała Nr 807/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 6. Uchwała Nr 808/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 7. Uchwała Nr 809/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych 
 8. Uchwała Nr 810/VII/2020 w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 9. Uchwała Nr 811/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 812/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 11. Uchwała Nr 813/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży za  2019 rok
 12. Uchwała Nr 814/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 815/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 816/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 15. Uchwała Nr 817/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 818/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 819/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 18. Uchwała Nr 820/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu

POSIEDZENIE ORPiP 25.05.2020 r

 1. Uchwała Nr 802/VII/2020 w sprawie zmiany zatrudnienia oraz wynagrodzenia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 16.04.2020 r.

 1. Uchwała Nr 800/VII/2020 w sprawie zerwania lokaty na rozdysponowania środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie szpitali i placówek w związku z trwającą epidemią COVID-19
 2. Uchwała Nr 801/VII/2020  w sprawie zmiany  formy zatrudnienia Radcy Prawnego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

POSIEDZENIE ORPiP 14.03.2020 r.

 1. Uchwała Nr 798/VII/2020 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 799/VII/2020 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego Covid-19

POSIEDZENIE ORPiP 03.03.2020 r

 1. Uchwała Nr 769/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 2. Uchwała Nr 770/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 3. Uchwała Nr 771/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 772/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 5. Uchwała Nr 773/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia materiałów na VIII Sprawozdawczo- Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i  Położnych
 6. Uchwała Nr 774/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  na rok 2020
 7. Uchwała Nr 775/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2020
 8. Uchwała Nr 776/VII/2020 w sprawie w sprawie pokrycia kosztów związanych z organizacją VIII sprawozdawczo- wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 777/VII/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zdrowia”
 10. Uchwała Nr 778/VII/2020 w sprawie powołania stałej Kapituły Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz, Położna /Położny Zasłużona/y dla Zawodu”
 11. Uchwała Nr 779/VII/2020 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 12. Uchwała Nr 780/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 781/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 782/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 783/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 784/VII/2020 w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała Nr 785/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 18. Uchwała Nr 786/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 19. Uchwała Nr 787/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 20. Uchwała Nr 788/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 21. Uchwała Nr 789/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 22. Uchwała Nr 790/VII/2020 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 791/VII/2020 w sprawie odrzucenia wniosku częściowego pokrycia kosztów kształcenia z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 792/VII/2020 w sprawie zatrudnienia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 25. Uchwała Nr 793/VII/2020 w sprawie zmiany terminu zjazdu sprawozdawczego VII kadencji wyborczo-budżetowego na VIII kadencję oraz  powołania komitetu organizacyjnego
 26. Uchwała Nr 794/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 27. Uchwała Nr 795/VII/2020 w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 28. Uchwała Nr 796/VII/2020 w sprawie powołania komisji do spraw norm zatrudnienia
 29. Uchwała Nr 797/VII/2020 w sprawie zmian w regulaminie Komisji Socjalno – Bytowej

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin