Posiedzenia ORPiP i Prezydium

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 25 marca 2019 r.

 1. Uchwała Nr 638/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 639/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 640/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 641/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenie ORPiP z dnia 15 marca 2019 r

 1. Uchwała Nr 623/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 624/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 625/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 626/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 5. Uchwała Nr 627/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 6. Uchwała Nr 628/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie: sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2019 działającego przy OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 629/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 8. Uchwała Nr 630/VII/2019  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie  zakupu klamek  do pomieszczeń biurowych OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 631/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, wraz z zorganizowaniem Konferencji na temat „Ogólnopolska konferencja pielęgniarstwo w perspektywie XXI wieku. Wartości. Praca. Zdrowie.”, oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją.
 10. Uchwała Nr 632/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie rozwiązania umowy z księgową zatrudnionej w Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 633/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zmiany zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 12. Uchwała Nr 634/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia księgowej OIPiP w Łomży

 

 1. Uchwała Nr 635/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Łomży  w sprawie:  przyznania nagrody dla księgowej OIPiP w Łomży za wieloletnią pracę
 1. Uchwała Nr 636/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie organizacji konferencji dla położnych
 2. Uchwała Nr 637/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania komisji do spraw kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 27 lutego 2019 r.

 1. Uchwała Nr 616/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 617/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 618/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 619/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 5. Uchwała Nr 620/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych na czas określony
 6. Uchwała Nr 621/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 7. Uchwała Nr 622/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wytypowanie osób do składu komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarki oddziałowej

Posiedzenie ORPiP z dnia 25 stycznia 2019 r.

 1. Uchwała Nr 590/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 591/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 592/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 593/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 594/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 6. Uchwała Nr 595/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 7. Uchwała Nr 595/1/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 8. Uchwała Nr 596/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 9. Uchwała Nr 596/1/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 597/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 11. Uchwała Nr 598/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 12. Uchwała Nr 599/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 600/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży  z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 1. Uchwała Nr 601/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 2. Uchwała Nr 602/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 3. Uchwała Nr 603/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 4. Uchwała Nr 604/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 1. Uchwała Nr 605/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 2. Uchwała Nr 606/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 3. Uchwała Nr 606/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej dla członka samorządu
 4. Uchwała Nr 608/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na rok 2019
 5. Uchwała Nr 609/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatwierdzenia materiałów na XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 6. Uchwała Nr 610/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 7. Uchwała Nr 611/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 8. Uchwała Nr 612/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie założenia lokaty w Hexa Bank Spółdzielczy
 9. Uchwała Nr 613/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wynajęcia autokaru w celu przewiezienia uczestników szkolenia dotyczącego leczenia odleżyn pt. „ Leczenie odleżyn”, które odbędzie się 23.02.2019r w Białymstoku
 10. Uchwała Nr 614/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zakupu statuetek na potrzeby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 615/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie podjęcia stanowiska o zmianie niekorzystnego wizerunku pielęgniarki na plakacie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży