Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Posiedzenia ORPiP i Prezydium

Posiedzenie ORPiP z dnia 06 grudnia 2019 r.

1. Uchwała 742/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
2. Uchwała 743/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
3. Uchwała 744/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
4. Uchwała 745/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
5. Uchwała 746/VII/2019 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
6. Uchwała 747/VII/2019 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
7. Uchwała 748/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
8. Uchwała 749/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
9. Uchwała 750/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
10. Uchwała 751/VII/2019 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
11. Uchwała 752/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę dla członków samorządu
12. Uchwała 753/VII/2019 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
13. Uchwała 754/VII/2019 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
14. Uchwała 755/VII/2019 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
15. Uchwała 756/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członka OIPiP w Łomży
16. Uchwała 757/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
17. Uchwała 758/VII/2019 w sprawie prenumeraty czasopisma dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2020
18. Uchwała 759/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika biura OIPiP w Łomży
19. Uchwała 760/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracownika biura OIPiP w Łomży
20. Uchwała 761/VII/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenia ORPiP z dnia 15 październik 2019 r.

 1. Uchwała 716/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 2. Uchwała 717/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 3. Uchwała 718/VII/2019 w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 4. Uchwała 719/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 5. Uchwała 720/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 6. Uchwała 721/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 7. Uchwała 722/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 8. Uchwała 723/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 9. Uchwała 724/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 10. Uchwała 725/1/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, położnej
 11. Uchwała 726/VII/2019 w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
 12. Uchwała 727/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 13. Uchwała 728/VII/2019 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej
 14. Uchwała 729/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 15. Uchwała 730/VII/2019 w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała 731/VII/2019 w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę oraz przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 17. Uchwała 732/VII/2019 w sprawie prenumeraty czasopism dla potrzeb OIPiP w Łomży na rok 2020
 18. Uchwała 733/VII/2019 w sprawie przedłużenia umowy oraz pokrycia kosztów platformy internetowej IBUK LBRA dla potrzeb pielęgniarek i położnych OIPiP w Łomży na rok 2020
 19. Uchwała 734/VII/2019 w sprawie przyjęcia ramowych regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 20. Uchwała 735/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży na Okręgowy Zjazd VIII kadencji
 21. Uchwała 736/VII/2019 w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w rejonach wyborczych
 22. Uchwała 737/VII/2019 w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczego VII kadencji i wyborczo-budżetowego na VIII kadencję
 23. Uchwała 738/VII/2019 w sprawie sfinansowania szkolenia z zakresu prawa medycznego w pracy pielęgniarki i położnej
 24. Uchwała 739/VII/2019 w sprawie wykonania teczek ozdobnych i długopisów oraz pokrycie kosztów
 25. Uchwała 740/VII/2019 w sprawie skrócenia  okresu przeszkolenia z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Posiedzenie ORPiP z dnia 06 września 2019 r.

 1. Uchwała Nr 695/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 696/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 697/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarki
 4. Uchwała Nr 698/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 5. Uchwała Nr 698/1/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych, pielęgniarki
 6. Uchwała Nr 699/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 7. chwała Nr 700/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 8. Uchwała Nr 701/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 702/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 10. Uchwała Nr 703/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 11. Uchwała Nr 704/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 12. Uchwała Nr 705/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wytypowania osób do składu komisji konkursowej na stanowisko przełożonej pielęgniarek w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży
 13. Uchwała Nr 706/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 14. Uchwała Nr 707/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia bezzwrotne zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 708/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 16. Uchwała Nr 709/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zakupu dysków do komputerów/laptopów na potrzeby OIPiP w Łomży
 17. Uchwała Nr 710/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie powołania okręgowej Komisji wyborczej
 18. Uchwała Nr 711/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie uszycia i zakupu galowych strojów dla 5 pielęgniarek i 1 położnej
 19. Uchwała Nr 712/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wynajęcia Bus na bezpłatne szkolenie dla uczestników, na dzień 05- 06 października 2019 r w Warszawie
 20. Uchwała Nr 713/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pokrycia kosztów w związku z organizacją Konferencji w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży dnia 06 listopada 2019 r. dla Pielęgniarek i Położnych
 21. Uchwała Nr 714/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pokrycia kosztów w związku z organizacją Konferencji „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć”, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży dnia 15 listopada 2019 r.
 22. Uchwała Nr 715/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pokrycia kosztów w związku z organizacją spotkań emerytek i młodych pielęgniarek

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr 683/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 684/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 685/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 4. Uchwała Nr 686/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 687/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 6. Uchwała Nr 688/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 7. Uchwała Nr 689/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży położnej
 8. Uchwała Nr 690/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 9. Uchwała Nr 691/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 10. Uchwała Nr 692/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 11. Uchwała Nr 693/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 12. Uchwała Nr 694/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 15 lipca 2019 r.

 1. Uchwała Nr 662/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 663/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 664/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 4. Uchwała Nr 665/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 5. Uchwała Nr 666/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 6. Uchwała Nr 667/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 7. Uchwała Nr 668/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 8. Uchwała Nr 669/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 9. Uchwała Nr 670/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 10. Uchwała Nr 671/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 672/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 12. Uchwała Nr 673/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 13. Uchwała Nr 674/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 14. Uchwała Nr 675/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 15. Uchwała Nr 676/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 16. Uchwała Nr 677/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 17. Uchwała Nr 678/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 18. Uchwała Nr 679/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 19. Uchwała Nr 680/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 20. Uchwała Nr 681/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych
 21. Uchwała Nr 682/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych

Posiedzenie ORPiP z dnia 12 czerwca 2019 r.

 1. Uchwała Nr 645/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr 646/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarkę
 3. Uchwała Nr 647/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z Centralnego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży w związku z przejściem na teren działania OIPiP w Białymstoku
 4. Uchwała Nr 648/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 5. Uchwała Nr 649/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów Szpitali
 6. Uchwała Nr 650/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarskie Szpitali
 7. Uchwała Nr 651/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji egzaminacyjnej kursu dla pielęgniarek i położnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem
 8. Uchwała Nr 652/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji egzaminacyjnej kursów dla pielęgniarek i położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
 9. Uchwała Nr 653/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 10. Uchwała Nr 654/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 655/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie przyznania nagród dla osób odchodzących na emeryturę
 12. Uchwała Nr 656/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 657/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 658/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członka OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 659/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 660/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie sfinansowania szkolenia zorganizowanego przez Copyright by BOMIS „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć”
 17. Uchwała Nr 661/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zakupu drukarki na potrzeby OIPiP w Łomży

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr 642/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku księgowej OIPiP w Łomży oraz jednorazowego wynagrodzenia księgowej OIPiP w Łomży za wprowadzenie danych do programu rewizor
 2. Uchwała Nr 643/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Okręgowej Izby
 3. Uchwała Nr 644/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenie Prezydium ORPiP z dnia 25 marca 2019 r.

 1. Uchwała Nr 638/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 639/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 640/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 4. Uchwała Nr 641/VII/2019 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Posiedzenie ORPiP z dnia 15 marca 2019 r

 1. Uchwała Nr 623/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 624/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 3. Uchwała Nr 625/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 626/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 5. Uchwała Nr 627/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 6. Uchwała Nr 628/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie: sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa  na prowadzenie ośrodka informacyjno – edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych  w roku 2019 działającego przy OIPiP w Łomży
 7. Uchwała Nr 629/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji budżetowej na zadania przejęte od administracji państwowej
 8. Uchwała Nr 630/VII/2019  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie  zakupu klamek  do pomieszczeń biurowych OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 631/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie organizacji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, wraz z zorganizowaniem Konferencji na temat „Ogólnopolska konferencja pielęgniarstwo w perspektywie XXI wieku. Wartości. Praca. Zdrowie.”, oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją.
 10. Uchwała Nr 632/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie rozwiązania umowy z księgową zatrudnionej w Okręgowej Izbie  Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 11. Uchwała Nr 633/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zmiany zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącej OIPiP w Łomży na VII kadencję
 12. Uchwała Nr 634/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia księgowej OIPiP w Łomży

 

 1. Uchwała Nr 635/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Łomży  w sprawie:  przyznania nagrody dla księgowej OIPiP w Łomży za wieloletnią pracę
 1. Uchwała Nr 636/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie organizacji konferencji dla położnych
 2. Uchwała Nr 637/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania komisji do spraw kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin