Organy Izby VII Kadencji


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych


Przewodnicząca                        Izabela Metelska

Wiceprzewodnicząca              Ewa Fiertek

Sekretarz                                    Paweł Olszewski

Skarbnik                                     Bożena Wojewoda-Jarosińska


Członkowie Okręgowej Rady


Ewa Fiertek

Iwona Kałudzińska

Jadwiga Dembińska

Krystyna Łepkowska

Irena Popko

Ewa Nowak

Katarzyna Paplińska

Ewa Fiega


Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych


Przewodnicząca                    Izabela Metelska

Wiceprzewodnicząca          Ewa Fiertek

Sekretarz                                Paweł Olszewski

Skarbnik                                 Bożena Wojewoda-Jarosińska

Członek                                   Ewa Fiega 


Okręgowa Komisja Rewizyjna


Przewodnicząca                    Anna Florczyk

Członkowie

                                                Anna Chojnowska

                                                Alicja Puławska

                                                Ewelina Potaś

                                                Mariola Ziuzia

 


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych


Przewodnicząca                    Beata Krzyżanowska

Członkowie

                                                 Elżbieta Gutowska

                                                 Elżbieta Dopieralska

                                                 Monika Pietruszka

                                                 Krystyna Dąbrowska


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


Rzecznik                               Teresa Żukowska

Zastępcy Rzecznika           Wanda Orzechowska

Agnieszka Porowska

Małgorzata Stecka

Agnieszka Zalewska


Komisje Problemowe działające przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w ŁomżyKomisja Socjalno-Bytowa


Przewodnicząca                    Ewa Fiertek

Członkowie

Iwona Kałudzińska

Ewa Grodzka

Małgorzata Rydzewska

Dorota Śliwowska


Komisja ds. Kształcenia


Przewodnicząca                     Ewa Fiega

Członkowie                             Jadwiga Dembińska

                                                  Elżbieta Ortman

                                                  Anna Ościłowska

                                                  Agnieszka Porowska

                                                  Ewelina Potaś


Komisja ds. Przeszkoleń


Przewodnicząca                     Irena Popko

Członkowie                             Jadwiga Dembińska

                                                  Ewa Nowak

                                                  Katarzyna Paplińska


Komisja ds. Diabetologiczna


Przewodnicząca                     Regina Kijewska

Członkowie                             Ewa Fiertek

                                                  Katarzyna Paplińska

                                                  Ewa Trawińska

                                                  Urszula Szostak