POSIEDZENIE ORPiP 26.06.2020 r.

Uchwała Nr 803/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 804/VII/2020 w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży Uchwała Nr 805/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa...

POSIEDZENIE ORPiP 16.04.2020 r.

Uchwała Nr 800/VII/2020 w sprawie zerwania lokaty na rozdysponowania środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie szpitali i placówek w związku z trwającą epidemią COVID-19 Uchwała Nr 801/VII/2020  w sprawie zmiany  formy zatrudnienia Radcy Prawnego Okręgowej...

POSIEDZENIE ORPiP 14.03.2020 r.

Uchwała Nr 798/VII/2020 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia psychologa na potrzeby członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży Uchwała Nr 799/VII/2020 w sprawie przyznania jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu zarażonego...

POSIEDZENIE ORPiP 03.03.2020 r

Uchwała Nr 769/VII/2020 w sprawie wykreślenia położnej z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych Uchwała Nr 770/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych Uchwała Nr 771/VII/2020 w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru...