Zaproszenie na kursy

Informacja o planowanych kursach dofinansowanych z Ministerstwa Zdrowia na realizację kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. W ramach całego projektu zostanie przeszkolonych 3.750 pielęgniarek i położnych, w tym kilkaset w naszym...

STANOWISKO NR 1

STANOWISKO NR 1 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o POZ przygotowanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń ustawy o POZ Delegaci XXVII OZPiP w...