Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r.

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK. W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w...

15 lutego Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku...

REALIZUJĄC POSTANOWIENIE POROZUMIENIA Z DNIA 9 LIPCA 2018 R. ZAWARTYM PRZEZ OZZPIP, NIPIP, MINISTRA ZDROWIA ORAZ NFZ, MINISTER ZDROWIA PODPISAŁ TRZY ROZPORZĄDZENIA. WEJDĄ ONE W ŻYCIE W DNIU NASTĘPNYM PO PUBLIKACJI W DZIENNIKU USTAW.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx ROZPORZĄDZENIE MINISTRA...