Aktualności

REALIZUJĄC POSTANOWIENIE POROZUMIENIA Z DNIA 9 LIPCA 2018 R. ZAWARTYM PRZEZ OZZPIP, NIPIP, MINISTRA ZDROWIA ORAZ NFZ, MINISTER ZDROWIA PODPISAŁ TRZY ROZPORZĄDZENIA. WEJDĄ ONE W ŻYCIE W DNIU NASTĘPNYM PO PUBLIKACJI W DZIENNIKU USTAW.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx ROZPORZĄDZENIE MINISTRA...

czytaj dalej