APEL NR 5

APEL NR 5 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie przenoszenia pielęgniarek na inne oddziały Delegaci XXVII OZPiP w Łomży wyrażają sprzeciw przeciwko stosowanym praktykom przenoszenia pielęgniarek i...

APEL NR 4

APEL NR 4 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie pokrywania kosztów kształcenia pielęgniarek i położnych przez pracodawców Delegaci XXVII OZPiP w Łomży stoją na stanowisku, że pracodawcy powinni częściowo...

APEL NR 3

APEL NR 3 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie obniżenia wieku emerytalnego pielęgniarkom i położnym pracującym bezpośrednio przy łóżku chorego Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do Naczelnej Rady...

APEL NR 2

APEL NR 2 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i...

APEL NR 1

APEL NR 1 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie przywrócenia pielęgniarek w domach pomocy społecznej jako koordynatorów, opiekunów medycznych UZASADNIENIE: Sieć ZOL/ZPO w skali kraju nie zabezpiecza...